Forfatter

Hvis du leder efter en forfatter til en bog, skal du indtaste navnet på auhtor i den Ransage ager. Brug ikke fornavne, fordi de kan være forkortet af offferer.

Brug enten den udvidet søgning syntaks eller udvidet søgning form til at indtaste data mor komfortable.